Snabbväxande medieutmanaren Everysport Media Group har ingått avtal om att förvärva det ledande sport- och spelinformationsföretaget Daytime Media House AB (DMH), med tillhörande dotterbolag. DMH är Nordens största mediekoncern inom sport- och travinformation. I Sverige bedrivs verksamheten inom de helägda bolagen och varumärkena Dagens Spel, Sporttjänsten, Travtjänsten, Speltjänst, Snoken och Travinfo. Förvärvet ökar Everysports omsättning till mer än 80 miljoner kronor per år. Koncernen beräknas sysselsätta över 70 personer, främst journalister och analytiker.

− Genom förvärvet av DMH befäster Everysport sin position som ett av Sveriges ledande digitala sportmedia- och sportteknologibolag. På den snabbrörliga mediamarknaden har sportmedier vuxit fram som en av de mest spännande nischerna. Everysports strategi är att bli en ledande partner till rättighetsägare, annonsörer och spelbolag inom sport. Det här är ett viktigt steg på vägen, säger Gustaf Karling, vd Everysport Media Group.
DMH är en mediekoncern med sport- och travinformation som främsta inriktning. Inom detta områden är man störst i Norden, med produkter och tjänster för såväl den nyfikna nybörjaren som den insatta storspelaren. Man bevakar bland annat svenskt och internationellt trav och galopp, ledande internationella fotbollsligor, svensk fotboll från allsvenskan till division tre samt en stor mängd idrotts- och underhållningsevenemang världen över.

I Sverige bedrivs verksamheten inom de helägda bolagen och varumärkena Dagens Spel, Sporttjänsten, Travtjänsten, Speltjänst, Snoken och Travinfo. Koncernen har cirka 35 anställda i Sverige och levererar produkter för både tryckt och digital publicering. Man beräknas i år omsätta cirka 26 miljoner kronor med ett EBIT om cirka 5,5 miljoner.

− Samgåendet med Everysport ger oss en fantastisk plattform att utveckla vår affärsmodell och växa mot både slutkonsumenter och våra företagskunder, säger Hannes Andersson, vd för DMH som också kommer att ingå i Everysports ledningsgrupp.

− Få mediemarknader växer så snabbt som spelinformation inom sport och travDen nya koncernen ger oss en helt ny räckvidd för att utveckla produkter och tjänster tillsammans med våra nyckelpartners, fortsätter Hannes Andersson.

Everysport når i dag 1,5-2 miljoner sportintresserade varje vecka via bolagets sajter inom fotboll, hockey, tennis och golf. − Förvärvärvet innebär att vi kommer att kunna leverera ännu bättre innehåll till sportfansen och därigenom stärka vår affär mot, och relevans för, denna snabbväxande målgrupp, säger Gustaf Karling.

Genom förvärvet av DMH växer utmanaren Everysport till en betydande mediekoncern med över 70 anställda och en årlig omsättning på mer än 80 miljoner kronor. DMH kommer att bidra med ett positivt kassaflöde, eftersom DMH har en lönsamhet på över 20%. EBITDA för hela koncernen beräknas årligen överstiga 10%.

Tillträde sker 1 augusti vilket påverkar Everysports finansiella målsättningar för 2016. Intäkterna beräknas nu till 65-70 miljoner kronor, från tidigare kommunicerat 55 miljoner. EBITDA ligger i linje med tidigare målsättning om 7-9%. Förvärvet är till nytta för Everysports aktieägare eftersom bolaget får en mer diversifierad mix av intäkter samt stora möjligheter till synergieffekter. I dag kommer cirka 75% av Everysports intäkter via annonsförsäljning. Genom förvärvet minskas andelen till cirka 50%, vilket skapar en långsiktigt ökad trygghet för bolaget.

Everysport förvärvar DMH dels genom en apportemission om 9 miljoner aktier och dels genom ett konvertibellån om 25 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att den extra bolagsstämman i Everysport beslutar om att nyemittera aktier samt ta fram en konvertibel till fullbordande av förvärvet. Efter apportemissionen kommer de tidigare ägarna till DMH att äga ca 10 procent av totalt antal utestående aktier i Everysport. Huvudägarna i Everysport har godkänt förvärvet och kommer att rösta för styrelsens förslag på konvertibel.