Daytime Media House AB är en svensk mediekoncern verksamt framförallt inom området sport- och spelinformation – både inom Business To Consumer- samt Business To Business-segmentet. Bolaget är idag Nordens största leverantör av spelinformation och har sedan 1986, genom dotterbolaget Dagens Spel, varit marknadsledande på spelinformation till svenska spelombud. I Sverige bedrivs verksamhet inom helägda bolagen och varumärkena Dagens SpelSporttjänstenTravtjänstenSpeltjänstSnoken och Travinfo. Koncernbolagen har idag cirka 35 personer anställda i Sverige och levererar idag en rad olika produkter i både tryckt, digital och fax-form. För konsumenttjänsterna Sporttjänsten och Travtjänsten erbjuds även produkter via ringlinjer.

”Bolaget är idag Nordens största leverantör av spelinformation och har sedan 1986, genom dotterbolaget Dagens Spel, varit marknadsledande på spelinformation till svenska spelombud. ”


DMH-koncernen avser att fortsätta innovera och förstärka spelares tillgång till relevant och exklusiv spelinformation – före, under och efter spel. Därutöver avser Dagens Spel att utveckla verktyg och applikationer som förenklar och effektiviserar spel på framförallt poolspelsprodukter. Under varumärket Speltjänst lanserades under hösten 2013 en ny produkt där kunden ges möjlighet att använda applikationen för att skapa reducerade system. Detta görs i samverkan med Svenska Spel. Dagens Spel avser även att utöka samarbetet med ett antal utvalda mediepartners, där man är en leverantör av redaktionellt innehåll inom sport, trav och spel. 

Svenska sport- och spelkonsumenter kommer dagligen i kontakt med våra tidningar, webbsajter, SMS-tjänster, nyhetsbrev, faxprodukter, telefonlinjer eller som konsument av våra större partners mediakanaler. DMHs huvudkontor är placerat på Saltmätargatan 19 i Stockholm. 

Samarbetspartners

Tv4 Svenska Spel ATG